Influensavaccin

Varje vinter slår influensan till med full kraft. För de allra flesta innebär det någon veckas sängliggande med snuva, hosta, feber, huvud- och ledvärk. Vill du undvika att din personal insjuknar i influensa är det effektivaste sättet att vaccinera. Nedan finner du kortfattad information om influensavaccination. Här hittar du specifik information om svininfluensa »

Vad är influensa?

Influensa är en mycket vanlig virussjukdom som ofta utvecklas till en epidemi vilket innebär att influensan snabbt sprids inom ett enskilt land. Den nya influensan H1N1 som även kallas för svininfluensan är definierad som en pandemi av Världshälsoorganisationen WHO vilket innebär att den sprids människor till människa på fler än två kontinenter samtidigt. Totalt drabbas 180 000–1,5 miljoner människor i Sverige av den vanliga influensan varje säsong.

Symptom på influensa

Vanliga symptom på influensa är hög feber, muskelvärk och ledvärk. Influensa sprids både genom luften och genom kontakt mellan människor. Blir du sjuk i influensa varar den normalt i ca tre-fem dagar och läker av sig själv. Svår influensa kan kräva vård på sjukhus och/eller läkemedelsbehandling.

Många människor dör varje år i influensa men om man är ung, frisk och stark är influensa sällan livshotande. Faktum är att influensan är en av våra vanligaste dödsorsaker vilket inte många känner till. De som har störst risk att dö i influensa är personer med svår hjärt- och lungsjukdom. Risken ökar även om man har någon annan svår sjukdom och ju äldre man blir. De riskgrupper som är definierade och även speciellt rekommenderas att ta influensavaccin är:

  • Personer som är äldre än 65 år.
  • Personer som har en hjärt- eller lungsjukdom.
  • Personer som har diabetes.
  • Personer som har starkt nedsatt immunförsvar.

Tillhör man dessa riskgrupper rekommenderas starkt influensavaccin som skydd mot influensan.

Kan man undvika influensa?

Eftersom influensa är en så pass smittsam sjukdom är det svårt att undvika att infektionen sprids. Risken för smitta ökar om man träffar många personer och har tät kontakt inomhus. Vanligaste sättet för smittspridning är att någon som har influensa tar i hand, hostar, nyser eller andas ut. Svårigheterna att stoppa smittspridning ökar eftersom man är som mest smittsam redan 24 timmar innan man känner av några symptom. I vanliga fall är inkubationstiden tre dagar dvs. tiden från att man smittas av influensa tills man blir sjuk. Om man haft influensa ett år minskar risken för drabbas av influensa igen nästkommande år.

Är influensavaccin en garanti för att inte bli sjuk?

Skyddseffekten mot att insjukna i influensa är ungefär 80 procent om man är ung och har ett intakt immunsystem. Man är således inte helt garanterad att slippa sjukdom efter vaccination.

När ska man vaccinerna sig mot influensa?

Sprutan bör tas innan säsongen börjar. Det tar 1-2 veckor innan vaccinet ger ett bra skydd och effekten varar ungefär nio månader. Influensa brukar inte sätta igång på allvar förrän i slutet av november. Första hälften av oktober och början av november är därmed bra vaccinationsmånader. Man kan även vaccinera sig under en pågående influensaepidemi, men då ska man veta att man kan hinna bli smittad innan vaccinationen börjat verka.

Kuriosa:

Efter första världskriget spreds en influensaepidemi över världen där antalet döda överträffade antalet stupade i själva kriget. Denna epidemi hette Spanska sjukan och smittade omkring 500 miljoner människor i hela världen. Man räknar med att 21 miljoner människor avled. Spanska sjukan är därmed en infektionssjukdom som krävt flest människoliv på så kort tid. I Sverige estimeras 35 000 personer ha dött i spanska sjukan, många av dem var unga.